Tiền Giang phòng chống hạn mặn cho gần 25.000 ha lúa

Vùng dự án ngọt hóa Gò Công nằm về duyên hải phía Đông tỉnh Tiền Giang có diện tích tự nhiên khoảng 40.000 ha trong đó diện tích sản xuất trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 gần 25.000 ha.

Trung tâm tin tức