Tiền điện sẽ giảm từ đầu tháng 7/2021

Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn EVN, các Tổng công ty Điện lực và các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt ba trong 7 tháng liên tiếp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức