Tỉ lệ tiêm chủng thấp dịch bệnh có nguy cơ quay trở lại

Trong điều kiện thời tiết mùa đông xuân sắp tới cùng với tỉ lệ tiêm chủng thấp, dịch sởi, ho gà, bạch hầu đang có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức