Thụy Sĩ phát hiện siêu khán thể chống COVID-19

Một kháng thể đơn dòng cực mạnh được cho là bước tiến lớn, giúp mở ra cánh cửa cải thiện các phương pháp điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng và tăng cường các biện pháp dự phòng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức