Thưởng tiền cho nhân viên ngủ đủ giấc

Để khuyến khích người lao động tại Nhật Bản ngủ đủ giấc, nhiều công ty đã đưa ra một số biện pháp, trong đó, có việc thưởng tiền cho nhân viên ngủ trưa.

Trung tâm Tin tức