Thưởng thức miễn phí kem vị hotdog và vị mù tạt

Kem vị hotdog và kem vị mù tạc... Đó là những sản phẩm mới mà công ty thịt Oscar Mayer tại Mỹ vừa giới thiệu. Người đi đường ở thành phố New York có thể thưởng thức miễn phí loại kem mới này.

Trung tâm Tin tức