Thương mại toàn cầu hồi phục nhanh hơn dự báo

Dù diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nhưng thương mại toàn cầu đang trên có sự bứt tốc mạnh mẽ đáng ghi nhận.

Trung tâm Tin tức