Thương mại điện tử tiếp sức doanh nghiệp thời COVID-19

Nhiều chuyên gia nhận định: Hành vi của con người, mà cụ thể ở đây là cách chúng ta trao đổi hàng hóa, sẽ vĩnh viễn thay đổi sau đại dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức