Thuốc chống phơi nhiễm HIV được cấp phát miễn phí tại TP.HCM

Ngày 11/6, Chương trình Cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đã chính thức được triển khai tại TP.HCM. Người dân sẽ không phải trả bất cứ chi phí nào khi đến phòng khám của chương trình này để điều trị.

Trung tâm Tin tức