Thùng rác "biến" chất hữu cơ thành khí đốt ở Israel

Công ty HomeBiogas, Israel sáng chế thùng chứa rác có khả năng chuyển đổi chất hữu cơ thành khí đốt và phân bón dùng trong hộ gia đình.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh