Thuế môi trường xăng E5 chưa hợp lý

Đã hơn một năm, xăng E5 RON92 đã được đưa vào sử dụng thay thế cho xăng RON92. Hiện mức thuế môi trường của xăng E5 đang được tính bằng 95% so với xăng RON92 khiến cho giá xăng E5 thấp hơn xăng RON92 không đáng kể.

Trung tâm Tin tức