Thuế GTGT: Cần điều chỉnh để không "trói chân" doanh nghiệp

Việc cải cách chính sách về các loại thuế trong thời gian gần đây liên tiếp gặp những ý kiến trái chiều, các cơ quan có thẩm quyền cần tìm giải pháp điều chỉnh hợp lý để thuế không phải là rào cản nhằm "trói chân" doanh nghiệp.

Trung tâm tin tức