Thực hiện hiệu quả công tác dân vận khéo bằng các công trình dân sinh

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các địa phương triển khai thực hiện rộng khắp với nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị trên địa bàn.

Trung tâm Tin tức