Thúc đẩy quy trình thu gom, vận chuyển rác xà bần

Xã hội ngày càng phát triển, việc xây dựng càng nhiều thì rác thải xà bần càng gia tăng. Việc thu gom vận chuyển loại rác này cần phải có những thiết bị, phương tiện chuyên dùng.

Xem thêm