Thúc đẩy phong trào học tiếng Anh cho học sinh

Báo Hoa học trò và báo Thiên thần nhỏ đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Yola tổ chức cuộc thi tiếng Anh cho học sinh trường THCS Bạch Đằng - TP.HCM.

Trung tâm Tin tức