Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố".

Trung tâm Tin tức