Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường đại học, học viện, thực hiện đề án ''Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025''. Theo đó, việc ươm mầm khởi nghiệp sẽ là một mục tiêu các trường đại học cần hướng đến trong tương lai.

Trung tâm Tin tức