Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường Đại học

Mới đây, trong kết luận tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sớm đưa vào chương trình giảng dạy vấn đề khởi nghiệp một cách thực tế hơn.

Trung tâm Tin tức