Thừa Thiên Huế: Khắc phục hậu quả sau lũ

Tại Thừa Thiên Huế một số địa điểm đã bắt đầu rút nước, tuy nhiên hậu quả mà mưa lũ đã gây ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng nặng nề cả về người và của.

Trung tâm Tin tức