Thư viện thông tin ra đời vì bệnh nhân ung thư

Sau 6 vòng xin cấp vốn, Tempus đã tạo ra một thư viện thông tin hỗ trợ kiến thức cho việc điều trị ung thư cho bệnh nhân toàn thế giới.

Lửa khởi nghiệp
Xem thêm
Chiếc xe xanh