Thú vị với các môn dù lượn tại núi Chứa Chan, Đồng Nai

Vào những ngày đẹp trời, khi đến chân núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những cánh dù nhiều màu sắc bay lượn trên không trung.

Trung tâm Tin tức