Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe Việt Nam

Chương trình sức khỏe Việt Nam vừa được phê duyệt với mục đích xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân để nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống người Việt Nam.

Trung tâm Tin tức