Thủ tướng Đức cam kết phối hợp với SPD

Thủ tướng Đức ngày 4/3 đã cam kết phối hợp với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) "vì lợi ích của nước Đức", sau cuộc bỏ phiếu ủng hộ liên minh thành lập chính phủ mới.

Trung tâm Tin tức