Thủ tướng Anh công bố cương lĩnh tranh cử Quốc hội

Ngày 24/11, tại một cuộc họp của Đảng Bảo thủ, Thủ tướng Anh - Boris Johnson - đã công bố cương lĩnh tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào ngày 12/12 tới.

Trung tâm Tin tức