Thủ tướng Anh bắt đầu chiến dịch tranh cử

Thủ tướng Anh gửi lời xin lỗi đến người dân vì không hoàn thành Brexit đúng hạn và hy vọng cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12 sẽ giúp ông giành thế đa số tại Nghị viện.

Trung tâm Tin tức