Thử thách lớn khôn - Tập 6

Thử thách mới mà chương trình đưa ra dành cho bé Cam Cam và Andy Khánh, đó là chăm em khi bố mẹ vắng nhà.

Thử thách lớn khôn - 20g25 thứ sáu trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Tư - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
22g45 hàng ngày - HTV9
20g35 - Thứ Năm - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7