Thử thách lớn khôn - Tập 2

Thu Trang xúc động khi thấy con quyết tâm bảo vệ ảnh gia đình

Trong tập 2, thử thách được đưa ra để đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các bé là khả năng ứng xử với người lạ. Các bé sẽ phải “đương đầu” với người lạ, người thì bắt chuyện, người thì xin đồ, nhờ giữ giùm đồ vật...

Thử thách lớn khôn - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên HTV7.

Xem video
Thử thách lớn khôn - Tập 2

Thử thách lớn khôn - Tập 2

Thu Trang xúc động khi thấy con quyết tâm bảo vệ ảnh gia đình
Thử thách lớn khôn - Tập 1

Thử thách lớn khôn - Tập 1

6 em bé lộ tính cách khác biệt chỉ qua một thử thách ngay tập đầu tiên
Thu Trang xúc động khi thấy con quyết tâm bảo vệ ảnh gia đình

Thu Trang xúc động khi thấy con quyết tâm bảo vệ ảnh gia đình

Trong tập 2, thử thách được đưa ra để đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các bé là khả năng ứng xử với người lạ. Các bé sẽ phải “đương đầu” với người lạ, người thì bắt chuyện, người thì xin đồ, nhờ giữ giùm đồ vật...