Thử nghiệm thành công thủy phi cơ chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới

Chiếc thủy phi cơ chạy điện đầu tiên trên thế giới đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm gần Vancouver, Canada. Đây được cho là một thành tựu lớn, mở đường cho việc khai thác thương mại các dòng máy bay chở khách chạy bằng điện.

Trung tâm tin tức