Thông tuyến Quốc lộ 15C Thanh Hóa

Sau 10 ngày bị cô lập, huyện Mường Lát đã thoát cảnh bị cô lập. Vào 17 giờ chiều qua, Quốc lộ 15C (tuyến đường huyết mạch từ miền xuôi lên huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đã được thông tuyến.

Trung tâm Tin tức