Thông tin trái chiều về đàm phán thành lập chính phủ mới tại Israel

Thủ tướng tạm thời Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết: Đảng Likud và Đảng Xanh-Trắng đã hoàn tất đàm phán về thành lập chính phủ thống nhất dân tộc, tuy nhiên, một nghị sĩ lại khẳng định: hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào đạt được.

Trung tâm Tin tức