Thông tạm luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu sau sự cố chìm tàu

Hôm qua, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, đoạn trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được thông tuyến luồng tạm, cho phép các tàu có tải trọng và độ mớn nước lớn có thể qua lại.

Trung tâm Tin tức