Thống nhất bài giảng từ xa ở bậc phổ thông trong toàn quốc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo xây dựng học liệu để giảng dạy trực tuyến và giảng dạy qua truyền hình đối với bậc phổ thông phải thống nhất trong cả nước.

Trung tâm tin tức