Thông báo khẩn của Bộ Y tế về một số địa điểm ở Đã Nẵng, TP.HCM

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 20 đề nghị những người đã đến một số địa điểm cụ thể tại Đà Nẵng, TP.HCM cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Trung tâm Tin tức