Trang ch???  |   S?? ????? site  |   Li??n h???  |   Download  
  TRANG CH???
THIẾU NHI
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
 T??m ki???m
T??m ki???m chi ti???t
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web
Sự tích đêm trăng
Sự t?ch chị Hằng Nga

 
Sự t?ch chị Hằng Nga

Tương truyền, v?o thời xa xưa, tr?n trời xuất hiện mười ?ng mặt trời, c?ng chiếu xuống mặt đất n?ng đến bốc kh?i, biển hồ kh? cạn, người d?n gần như kh?ng thể sống nổi. Chuyện n?y đ? l?m kinh động đến một anh h?ng t?n l? Hậu Nghệ. Anh đ? tr?o l?n đỉnh n?i C?n L?n, d?ng thần lực giương nỏ thần bắn rụng ch?n ?ng mặt trời. Hậu Nghệ đ? lập n?n thần c?ng c?i thế, nhận được sự t?n k?nh v? y?u mến của mọi người, rất nhiều ch? sĩ mộ danh đ? t?m đến tầm sư học đạo, trong đ? c? Bồng M?ng l? một kẻ t?m thuật bất ch?nh.

Kh?ng l?u sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, t?n l? Hằng Nga. Ngo?i dạy học săn bắn, cả ng?y Hậu Nghệ lu?n ở b?n cạnh vợ, mọi người đều ngưỡng mộ đ?i vợ chồng trai t?i g?i sắc n?y.

Một h?m, Hậu Nghệ đến n?i C?n L?n thăm bạn, tr?n đường t?nh cờ gặp được Vương mẫu nương nương đi ngang qua, b?n xin Vương mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe n?i, uống thuốc n?y v?o, sẽ lập tức được bay l?n trời th?nh ti?n. Nhưng Hậu Nghệ kh?ng nỡ rời xa vợ hiền, đ?nh tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc v?o hộp đựng gương lược của m?nh, kh?ng ngờ đ? bị Bồng M?ng nh?n thấy.

Ba ng?y sau, Hậu Nghệ dẫn học tr? ra ngo?i săn bắn, Bồng M?ng với t?m địa xấu xa đ? giả vờ l?m bệnh, xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn c?c học tr? đi kh?ng l?u, Bồng M?ng tay cầm bảo kiếm, đột nhập v?o hậu viện, ?p Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết m?nh kh?ng phải l? đối thủ của Bồng M?ng, trong l?c nguy cấp đ? vội v?ng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra v? uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ v? bay l?n trời. Nhưng do Hằng Nga c?n nhớ chồng, n?n chỉ bay đến mặt trăng l? nơi gần với nh?n gian nhất rồi trở th?nh ti?n.

Tối h?m đ?, khi Hậu Nghệ về đến nh?, c?c thị nữ vừa kh?c vừa kể lại c?u chuyện xảy ra l?c s?ng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đ? r?t kiếm t?m giết nghịch đồ, nhưng Bồng M?ng đ? trốn đi từ l?u. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực giậm ch?n k?u kh?c. Trong l?c đau khổ, Hậu Nghệ đ? ngửa cổ l?n trời đ?m gọi t?n vợ hiền. Khi đ?, anh kinh ngạc ph?t hiện ra, trăng h?m nay đặc biệt s?ng ngời, m? c?n c? th?m một b?ng người cử động tr?ng giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa vi?n nơi Hằng Nga y?u th?ch, lập b?n hương ?n, đặt l?n đ? những m?n ăn v? tr?i c?y m? b?nh thường Hằng Nga th?ch ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến m?nh.

Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga l?n cung trăng th?nh ti?n nữ, đều đ? lần lượt b?y hương ?n dưới ?nh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn v? b?nh an. Từ đ?, phong tục ?b?i nguyệt? v?o tết trung thu được truyền đi trong d?n gian.

www.htv.com.vn (Theo cctv.com)
 
 

In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
Sự tích đèn kéo quân (23/9/2004)
Sự tích Ngô Cương đốn cây (www.htv.com.vn - 23/9/2004)
Tết Trung thu (www.htv.com.vn - 22/9/2004)
 Thông tin