Thiếu sự đồng bộ trong thanh toán bằng mã vạch

Chỉ bằng mã vạch, hay còn gọi là QRCode thiết lập trên điện thoại thông minh, người dân có thể thanh toán mà không cần đến tiền mặt hay thẻ ngân hàng. Tuy thừa nhận sự tiện lợi, nhưng hình thức thanh toán này còn thiếu sự đồng bộ giữa các ngân hà

Trung tâm Tin tức