Thiếu khoảng 2 triệu nhân lực ngành logistics

Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, hiện cả nước có trên 30.000 doanh nghiệp logistics đang hoạt động (trong đó có khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế).

Số doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài chiếm chỉ 1%, số doanh nghiệp liên doanh chiếm 10% và số doanh nghiệp trong nước chiếm cao nhất, đến 89%. Thế nhưng, các doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh tuy chiếm chỉ 11% về số lượng nhưng lại chiếm đến 80% thị phần, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 20% thị phần. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm dịch vụ các chuỗi cung ứng nhỏ trong lãnh thổ Việt Nam, với một số phân khúc như: dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, gom hàng lẻ…

Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, nguồn nhân lực hiện rất thiếu và yếu, phần lớn chưa qua đào tạo nên thiếu chuyên nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, hiện ngành logistics đang thiếu khoảng 2 triệu nhân lực. Vì trong số hơn 30.000 doanh nghiệp thì hơn 32% doanh nghiệp có dưới 50 lao động, gần 19% doanh nghiệp có từ 50 - 100 lao động, chỉ hơn 10% doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên.
Theo SGGP
Xem thêm