Thiết kế "Thành phố Thủ Đức" hiện đại, xanh, sạch

Tiếp tục hoàn thiện đề án thành lập "Thành phố Thủ Đức", UBND TP.HCM vừa giao các sở ngành liên quan nghiên cứu quy hoạch thành phố Thủ Đức gắn với quy hoạch chung xây dựng thành phố, cũng như quy hoạch vùng.

Trung tâm Tin tức