Thiết bị phát hiện dây điện và ống nước bên trong tường nhà

Khi sửa sang nhà cửa, chúng ta thường gặp rắc rối với đường dây điện và ống nước được lắp đặt bên trong tường nhà. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết với một thiết bị có khả năng xác định vật thể sau lớp gạch và xi măng.

Trung tâm Tin tức