Thiết bị lọc nước cho người nghèo

Với phát minh máy ATM lọc nước tại chỗ, hàng nghìn người nghèo ở Ấn Độ đã có thể được dùng nước sạch với giá rẻ.

Trung tâm Tin tức