Thiết bị bơm máu tim nhỏ nhất thế giới

Một thiết bị bơm máu tim có kích thước chỉ nhỏ hơn đầu kim, nhưng lại có thể bơm được từ 3 - 5 lít máu mỗi phút, bằng với công suất thông thường của trái tim.

Nguồn: Trung tâm Tin tức