Thiên tai gây thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ USD

Trong hai thập niên qua, thiệt hại kinh tế do thiên tai liên quan đến hiện tượng Trái Đất nóng lên đã tăng đến con số 2.250 tỉ USD.

Trung tâm Tin tức