Thiên đường qua hình dung của nghệ sĩ Oscar Oiwa

Oscar Oiwa - nghệ sĩ người Brazil gốc Nhật Bản đã thực hiện nhiều tác phẩm độc đáo của trường phái hội họa thị giác thực tế ảo-- hình thức nghệ thuật này kết hợp cả hội họa, thiết kế và kiến trúc.

Trung tâm Tin tức