Thiên đường ẩm thực Mùa 5 - Tập 6

Đội Thanh Hằng – Thoại Mỹ - Hữu Quốc chiến thắng chung cuộc với 10 triệu đồng và 1 năm sử dụng miễn phí dầu ăn Tường An.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 7/2021 trên HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7