Thị trường rau xanh TP.HCM sẽ sớm "hạ nhiệt"

Những ngày này, công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu được TP.HCM chú trọng bởi hiện đã có một chợ đầu mối và 105 trong 234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động để đánh giá lại điều kiện chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức