Thị trường ô tô trong nước: Xe nội địa cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực

Công bố từ Tổng cục Hải quan cho thấy, có hơn 16,000 xe ô tô nhập khẩu trong tháng 10/2019. So với cùng kỳ năm 2018, lượng ô tô nhập khẩu tăng hơn 130%. Đây là một thách thức lớn cho ngành ô tô trong nước.

Trung tâm tin tức