Thị trường logistics Việt Nam tăng trưởng mạnh

Logistics là một trong 12 nhóm ngành được Chính phủ Việt nam ưu tiên hỗ trợ, phát triển. Theo Ngân hàng Thế giới, tốc độ phát triển bình quân hàng năm của logistics Việt Nam khoảng 14 -16%.

Trung tâm Tin tức