Thị trường gạo trong nước còn bị xem nhẹ

Những năm qua, ngành lúa gạo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng, thị trường trong nước với gần 100 triệu dân, mức tiêu thụ khoảng 20 triệu tấn gạo mỗi năm thì lại đang bị các doanh nghiệp "xem nhẹ".

Trung tâm Tin tức