Thị trường chứng khoán đầu năm không mấy tích cực

Chỉ giao dịch trong 3 phiên nhưng thị trường chứng khoán đã đón nhận tuần đầu tiên của năm 2019 không mấy tích cực.

Trung tâm Tin tức