Thị trường bia, cà phê vỉa hè dự tính đạt hơn 3 tỉ USD

Với văn hóa bia và cà phê vỉa hè đặc trưng của Việt Nam, thị trường này theo ước tính trong thời gian sắp tới có thể vượt hơn mốc 3 tỉ USD doanh thu.

Trung tâm Tin tức