Thị trường bán lẻ đang được định hình lại

Việt Nam được đánh giá là một thị trường màu mỡ để phát triển ngành bán lẻ. Theo dự báo của Bộ Công thương, đến năm 2020, cả nước sẽ có 1.200 - 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại, 157 trung tâm mua sắm.

Trung tâm Tin tức